top of page
hhartwijk2.jpg

Zondagse wijkwandeling doorheen de H. Hartwijk op 22 oktober met stadsgids Annemie Reysen

Tijdens de jeneverfeesten is het ook eens interessant om de stokers te leren kennen die in de H. Hart hun bedrijf hadden. De Mouterijstraat en Stokerijstraat herinneren ons eraan dat de wijk voor hen ooit een gegeerde vestigingsplek was. Wil je weten waarom, dan kan je best mee op wandel. Ooit maalde de Broekermolen hier het gerst voor de bierbrouwers en trokken koeien en ossen langs de Melvoetsteeg naar sappige en zompige zomerweiden.

De geschiedenis van de wijk gaat ver in de tijd terug. In de middeleeuwen, behoorden een groot deel van de gronden toe aan Hendrik Tant. Rond twee herenhoeves ontwikkelden zich twee gehuchten. Riante woningen in parktuinen verdrukten de schamele hutjes en de industriële nijverheid aan de kanaalkom zorgde voor heel wat geurhinder. Wie had ooit gedacht dat dit gebied ooit zou uitgroeien tot zowat het dichts bewoonde gebied van Hasselt.

De gids neemt je mee op een verkennende wandeling door het hart van de wijk. Ze vertelt over de Broekermolen, opgetrokken met stenen van het Prinsenhof, over verontwaardigde Alvermannetjes, over een kasteeltje dat geen kasteeltje is, over de markies van Monaco die onderdak vond in de hoeve van Crutzen en over de leeuw die hier zijn laatste dagen in luxe doorbracht.

De wandeling start om 14u aan het Vrijwilligersplein en duurt ongeveer 2 uur. Omwille van de aansluiting op de jeneveractiviteiten, eindigt de wandeling aan de kanaalkom. De deelnameprijs is 5€, kinderen gratis. Graag gepast te betalen aan de gids bij aanvang van de wandeling. Aanmelden kan op htg.boekingen@gmail.com

Meer informatie over onze wandelingen is te vinden op www.hasseltsetoeristischegidsen.be

 

 

 

 

 

Nog 4

hhartwijk1.jpg
hhartwijk3.jpg
bottom of page