top of page

Dementievriendelijke wandelingen in Hasselt

 Hasselt als dementievriendelijke stad wil ervoor zorgen dat personen met een dementie meetellen, dat ze kunnen blijven deelnemen aan het 'gewone leven' en worden aangesproken op hun mogelijkheden.  Dit gebeurt met tal van dementievriendelijke initiatieven.  Zo werkten het Expertisecentrum Dementie Hasselt en de Hasseltse Toeristische Gidsen (HTG) drie wandelingen uit in het Stadscentrum, het Kapermolenpark en in Herkenrode.  Het ophalen van herinneringen en het zintuigelijk beleven staan centraal.  Met deze wandelingen willen we mensen met dementie en hun wandelpartner de kans geven om samen in beweging te komen.

 

De wandelingen kunnen individueel of in groep gebeuren. Alle praktische informatie , de brochure en de wandelroutes zijn digitaal te vinden op www.hasselt.be/dementie.

 

De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen (ook rollators en rolstoelen).  Er zijn voldoende rustbanken en toiletten langsheen het parcours. 

DEM Kapermolenpark.JPG
DEM Oud Gasthuis Thonissenlaan.jpg

Reservatie: u kan voor een begeleide wandeling een opgeleide gids aanvragen via het formulier 'Boeking' op deze website.

* Duurtijd van de wandeling: af te spreken met de gids.

* Per groep mogen maximum 10 personen deelnemen           (wandelpartners inbegrepen).

* De gids contacteert vooraf de groepsverantwoordelijke om alles in detail te bespreken.

DEM Herkenrode Neerhof.JPG
bottom of page